Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)
Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủDầu công nghiệpDÀNH CHO CÔNG NGHIỆP KIM LOẠIDầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Dầu cắt gọt kim loại pha nước (Dầu tưới nguội)

Water soluble metal cutting oil
VIPEC V-10 là loại dầu cắt gọt kim loại pha nước đa dụng, dùng được cho nhiều công dụng gia công kim loại đen và kim loại ...