Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động

Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động

Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động

Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động

Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động
Nhớt động cơ Diesel Fully Synthetic, nhớt động cơ diesel 100% tổng hợp; Nhớt động cơ ô tô 100% tổng hợp , Nhớt động cơ xe hơi, dau nhot dong co xe o to, nhot xe du lịch, nhot turbo cho xe 7 cho, xe 4 banh; Nhớt động cơ ô tô - 100% tổng hợp , Nhớt động
DẦU CÔNG NGHIỆP
Trang chủSản phẩmDành cho xe 4 bánhNhớt động cơ xe Ô TÔ

Nhớt động cơ xe Ô TÔ

Nhớt động cơ xăng - SN PLUS; 5W-30; 10W-30; 10W-40

VIPEC Master
Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5  
 

Nhớt động cơ Diesel - CK-4; 10W-30

VIPEC Master

Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5                

 

 

Nhớt động cơ Diesel - CI-4; 15W-40; 20W-50

VIPEC CIV-10 Turbo
Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4  

Nhớt động cơ Diesel và Xăng - CF/SJ; 20W-50


VIPEC V3.0

Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4  

Nhớt động cơ Diesel và Xăng - CF-4/SL; 15W-40

VIPEC V8.0
Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4